Szczegółowe informacje dostępne są w języku włoskim, angielski, francuskim i niemieckim.

 

Terytorium kandydujące do wpisania na listę światowego dziedzictwa kulturowego Unesco

Krajobraz Montalbano zamyka w sobie liczne cechy starożytnego piękna, prawie podniosłego, pełnego historii i pamięci oraz ewolucję życia, która na przestrzeni wieków aż po dzień dzisiejszy była i jest widoczna w materialnych i niematerialnych świadectwach tego terytorium oraz w czynach jego mieszkańców.

Strukturalne elementy tego krajobrazu dostrzec możemy w jego morfologii, składzie geologicznym oraz systemie terytorialnym (obszary naturalne i zalesione, siatka hydrodynamiczna oraz tereny zasiedlone), który wydaje się być wyraźny i rozpoznawalny. I to właśnie w tej rozpoznawalności, w tej umiejętności bycia przekazywanym z pokolenia na pokolenie należy odnajdywać wyjątkowość tego miejsca, duch opiekuńczy Montalbano.

Krajobraz, który jest równocześnie łagodnym i surowym: łagodnym jak symbol pejzażu Toskanii, ale i mocny jak ziemia, na której człowiek zdołał wprowadzić formy ekonomii i techniki, bez trwonienia jej wrodzonego piękna.

Krajobraz modelowany mądrością chłopów i rzemieślników, wykorzystywany również do spędzania tu czasu wolnego, do relaksu, ale i do polowań, na które chodziło się z powodu głodu, dla przyjemności. Polowań, które od Renesansu po dzień dzisiejszy normowane są i limitowane do bardzo ograniczonego zakresu, wyznaczanego przez lokalne instytucje.

Tradycja przekazywana od wieków. I tak charakterystyczne konstrukcje, Barchi, rozciągają się wzdłuż pól i ogrodów, po wille w wioskach, których naturalny krajobraz tworzony był na przestrzeni wieków z miłością i trudem.

Łańcuch pagórków Montalbano jest odnogą Apeninu Toskańsko – Emiliańskiego, rozciągającego się na około 16 tysiącach hektarów, aż po samą przełęcz Serravalle, która wije się w kierunku północno zachodnim – południowo wschodnim, dochodząc aż po przewężenie Gonfolina (Gole Della Gonfolina), rozdzielając wody obu równin, Pistoi i Florencji oraz Valdinievole.
Pasmo górskie jest stosunkowo niskie, bez większych wahań, i mamy tu do czynienia z wysokościami w zakresie 400-600 metrów.

n is under construction.

More information is available in the english section.